Medlemsinfo

Medlemsinfo:

 

Stockholms Handvävare

är en förening, som bildades år 1991.

 

Föreningen har ca 200 medlemmar och är öppen för alla som är intresserade av vävning, ung som gammal, erfaren vävare lika väl som nybörjare, män och kvinnor.

 

De flesta aktiviteter som föreningen ordnar äger rum i Stockholmsområdet.

 

Föreningen vill stimulera intresset för vävning, ge medlemmarna information om vad som händer på textilområdet, främst då det gäller vävning.

 

Föreningen ordnar resor och studiebesök. Vi besöker aktuella utställningar.

 

Vi utbyter erfarenheter och idéer. Varje år anordnas en vävtävling på något tema.

 

Välkommen som medlem!

Medlemsavgiften är för närvarande 200 kr per år.

 

Heltidsstuderande vävelever erbjuds gratis medlemskap under ett år.

 

Förutom enskilda medlemmar kan studieförbund och vävstugor vara med i föreningen.

 

Deltagande i studiebesök och medlemsmöten är oftast gratis för medlemmar, även icke medlemmar är välkomna och betalar då en mindre avgift.

 

Föreningsmedlemmar erhåller rabatt på vävmaterial hos Hobbylagret i Solna.

 

Kontakt - epost:

 

info@stockholmshandvavare.org

© Stockholms Handvävare. Uppdaterad 2018-02-21